Itineraris experiencials

Any

2014

Client

Agència Catalana de Turisme (Espanya)

Serveis aplicats

Consultoria

El projecte

Identificació i estructuració de la Catalunya experiencial: els itineraris i escapades temàtiques més significatius.

El repte

El Pla de Màrqueting 2013-2015 de l’Agència Catalana de Turisme defineix diverses tàctiques que donen contingut a una de les vuit línies estratègiques bàsiques: la innovació en el disseny de valor.
Una d’aquestes tàctiques, de prioritat alta, és la “Catalunya Experiencial”: desenvolupar l’univers conceptual de l’experiència turística des de diferents òptiques i punts de vista, facilitant així la diferenciació de Catalunya com a destinació.
D’entre les sis categories de producte que determina el Pla de Màrqueting, dues porten implícit un component de mobilitat durant el consum del propi producte turístic: els “Itineraris per descobrir un petit país amb una gran cultura” i les “Escapades per desconnectar a Catalunya”
En aquest context de desenvolupament i implementació d’aquest nou Pla de Màrqueting, el repte global d’aquest projecte és identificar i estructurar una part d’aquest producte experiencial, en concret la que fa referència als itineraris i escapades temàtiques més significatius:

 • Identificar els grans i principals recursos i atractius turístics de Catalunya, indispensables a l’hora de dissenyar itineraris turístics per Catalunya.
 • Identificar propostes d’activitats i experiències turístiques autèntiques diferencials i innovadores, que posin en valor el territori.
 • Definir els espais turístics i elaborar uns “itineraris” que permetin conèixer-los, amb major o menor intensitat segons el nombre de dies i tant de manera diversa i multiproducte com de manera temàtica.
 • Definir l’adequació de cada espai turístic i de cada itinerari als diferents mercats.

Les accions

 • Identificació i definició d’atractius, recursos i oferta des del punt de vista de la demanda: 9 guies turístiques i 11 turoperadors.
 • Identificació i definició d’atractius, recursos i oferta des del punt de vista de l’oferta: elaboració d’una base de dades.
 • Elaboració de mapes on s’ha plasmat el contingut de les anàlisis efectuades.
 • Definició de 14 espais turístics a partir del criteris d’estructuració prèviament establerts.
 • Definició de criteris per al disseny dels itineraris i per a l’establiment dels punts d’etapa.
 • Disseny d’un total 84 itineraris, de diferents durades i temàtiques.
 • Disseny de mapes amb el recorregut per als itineraris més extensos.
 • Elaboració de textos de presentació dels espais turístics.
 • Elaboració de textos descriptius dels itineraris extensos.
 • Definició de la matriu producte – mercat.
 • En el marc del projecte s’han portat a terme entrevistes amb els directors dels Centres de Promoció Turística de Catalunya intercontinentals: Rússia, Brasil, Xina i Singapur.

El resultat

Un total de 84 itineraris, de diverses durades i de diverses temàtiques, articulats al voltant de les experiències turístiques.
Una fitxa per a cada itinerari, amb el descriptiu del mateix i el detall de les experiències i proveïdors que s’hi poden viure.
Una base de dades amb més de 1000 experiències turístiques.
Amb tota la documentació lliurada, l’Agència Catalana de Turisme ha dissenyat el catàleg “Itineraris i Escapades”:
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2016/01/Itineraris-i-escapades-CAT_web.pdf

© aQa 2024. All Images Rights Reserved