Ciutats amb caràcter i pobles amb encant

Any

2015 – 2016

Client

Agència Catalana de Turisme (Espanya)

Serveis aplicats

Consultoria

El projecte

Definició i desenvolupament dels criteris, sistema d’avaluació, estructura i funcionament de les noves marques i certificacions turístiques de l’Agència Catalana de Turisme: “Ciutats amb Caràcter” i “Pobles amb Encant”.

El repte

El Pla de Màrqueting 2013-2015 de l’Agència Catalana de Turisme estableix les bases de l’actualització tant de l’oferta com de les “formes” i maneres de desenvolupar el valor afegit i la diferenciació per tal d’arribar i seduir més fàcilment a la demanda.
Per una banda, proposa la creació i implementació d’un nou sistema de relació amb el sector, basat en una Afiliació a l’ACT i una estructura de marques, segells, productes avalats i rànquings.
I per una altra, la determinació de la “Catalunya Experiencial”, que supera l’organització de l’oferta en base al producte tradicional per tal desenvolupar l’univers conceptual de l’experiència turística des de diferents òptiques i punts de vista.
En aquest marc, el Pla de Màrqueting apunta dues línies a desenvolupar: una referent a ciutats mitjanes i una altra orientada a pobles amb encant.
En ambdós casos, la voluntat és donar una resposta adequada i específica a les necessitats de promoció d’aquestes tipologies de localitats, tot fomentant la preservació del seu patrimoni i entorn i potenciant la seva economia local.
En aquest context de desenvolupament i implementació d’aquest nou Pla de Màrqueting, el repte global d’aquest projecte és definir i dotar de contingut, tant pel que fa l’estructura interna com el funcionament i la projecció comunicativa i promocional, aquestes dues noves acreditacions establertes per l’ACT: la Marca “Ciutats amb Caràcter” i el Segell “Pobles amb encant”.

Les accions

 • Identificació i anàlisi de benchmark de 22 models existents i de rellevància i/o referència, a nivell mundial, en quant a associació i xarxa de ciutats mitjanes i pobles amb objectius de col•laboració i promoció conjunta.
 • La definició dels conceptes “ciutat”, “caràcter”, “poble” i “encant” entesos en el marc d’aquest projecte de desenvolupament de Marca i Segell.
 • L’establiment i definició dels requisits i criteris que hauran de complir les “ciutats” i “pobles” candidats per tal d’entrar a formar part de la Marca i del Segell.
 • El disseny i definició del procés d’acreditació i admissió de les ciutats com a membres de la Marca.
 • L’estructuració de la composició de la Marca.
 • La creació i desenvolupament d’una base de dades amb la identificació i inventari de les ciutats i pobles susceptibles de formar part de la Marca i del Segell.
 • La definició del Pla de Captació d’Adherits.
 • La definició del posicionament de la Marca i del Segell en l’univers de la marca Catalunya.
 • L’establiment d’un Pla d’Accions per a la comunicació i promoció de la Marca i del Segell.
 • L’estructuració d’un eventual catàleg promocional de la Marca i del Segell.
 • En el marc del projecte s’han portat a terme entrevistes amb els directors dels Patronats de Turisme de les Diputacions de Lleida, Barcelona i Tarragona, així com contactes amb l’IDESCAT i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat.

El resultat

Els models de la marca Ciutats amb Caràcter i del segell Pobles amb Encant perfectament definits pel que fa la seva estructura i funcionament interns, el sistema d’avaluació de criteris i la projecció comunicativa i promocional:
http://act.gencat.cat/marques-i-segells/adhesio-marques-i-segells/ciutats-amb-caracter/
http://act.gencat.cat/marques-i-segells/adhesio-marques-i-segells/pobles-amb-encant/

© aQa 2024. All Images Rights Reserved