Estudi d’impacte i posicionament mediàtic

Any

2010 – 2011

Client

Diputació de Barcelona (Espanya)

Serveis aplicats

Consultoria

El projecte

Anàlisi de l’impacte i la presència mediàtica de la província de Barcelona com a destinació turística en 7 mercats emissors: Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Països Baixos i Regne Unit.

El repte

En l’era de la comunicació i de les noves tecnologies, el control i la utilització de tots els recursos mediàtics és una eina necessària i indispensable.
A partir del coneixement de la situació actual, el sector turístic de la província de Barcelona, tant públic com privat, podrà definir el pla d’accions necessàries per tal d’assolir el tractament mediàtic desitjat en els terminis més idonis.
En aquest marc, l’objectiu d’aquest estudi és conèixer de manera concreta la presència i el posicionament mediàtics de les destinacions, recursos, productes i serveis turístics de la demarcació de Barcelona, exceptuant-ne la pròpia ciutat de Barcelona, en els seus 7 principals mercats turístics emissors: Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Països Baixos i Regne Unit.
Igualment, com per tota anàlisi, els seus resultats han de ser útils i han de permetre la definició de recomanacions, d’estratègies i d’accions que tinguin com a objectiu la millora del posicionament mediàtic constatat.

Les accions

La definició del marc de l’estudi i dels elements a analitzar:

 • Mitjans tradicionals.
 • Guies en format paper.
 • Catàlegs de turoperadors.
 • Entorn online.

La selecció de les publicacions a analitzar, per a cada mercat emissor:

 • Una vintena de mitjans tradicionals (en format paper). Totes les edicions durant el període d’un any.
 • 4 guies en format paper. Les últimes edicions.
 • Els catàlegs de 4 turoperadors. Durant el període d’un any.
 • 4 pàgines web.

La lectura de tots els materials, amb la identificació, tractament i anàlisi de les informacions segons diferents òptiques:

 • Destinacions
 • Productes
 • Recursos
 • Opinió

Per les repercussions en mitjans específicament:

 • Evolució temporal
 • Tipologia de mitjans
 • Valoració econòmica

La definició de recomanacions pel que fa accions comunicatives adaptades a cada mercat emissor.
L’elaboració d’un informe específic per cada mercat emissor.

El resultat

L’anàlisi detallat de l’impacte i la presència mediàtica de la província de Barcelona com a destinació turística en 7 mercats emissors (Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Països Baixos i Regne Unit) basat en 4 àmbits d’estudi: mitjans tradicionals, guies en format paper, catàlegs de turoperadors i entorn online.

© aQa 2024. All Images Rights Reserved