Enquesta de clientela turística d’equipaments culturals

Any

2010 – 2012

Client

Comité Régional du Tourisme Languedoc Roussillon (França)

Serveis aplicats

Consultoria

El projecte

Anàlisi del perfil, les motivacions i comportaments del turista cultural de la regió francesa Languedoc Roussillon, i derivació d’estratègies de comunicació segmentades per mercats emissors.

El repte

El turisme ocupa un lloc d’honor en l’economia regional del Languedoc Roussillon, tanmateix la forta estacionalitat continua essent un dels principals handicaps del sector.
El turisme cultural es concentra en les principals localitats (Nîmes, Montpellier, Carcassone) i en enclavaments de gran notorietat com el Pont du Gard. Al mateix temps, un dels trets fonamentals de la regió és la presència de vies de comunicació històriques que enllacen pobles i ciutats: la Via Domitia, el Canal du Midi i el Camí de Sant Jaume formen conjuntament el programa “les chemins de l’histoire” (els camins de la història), un element diferenciador de l’oferta regional que pot permetre un cert grau de desestacionalització.
El desenvolupament del turisme cultural és un dels eixos centrals de l’estratègia promocional de la regió, motiu pel que la necessitat de millor conèixer el perfil de la clientela dels llocs i equipaments culturals és evident.
En aquest marc, l’objectiu del projecte era conèixer:

 • els processos d’obtenció d’informació abans i durant el viatge.
 • les modalitats de presa de decisions sobre l’elecció de destinació i les visites a efectuar.
 • les expectatives prèvies i opinió final sobre les visites.
 • el comportament i mobilitat intra-regional.
 • la capacitat de ser una força prescriptora de la destinació.

A partir d’aquestes informacions, el repte era definir estratègies comunicatives i promocionals adaptades a les diferents tipologies de clientela identificades.

Les accions

 • La mobilització i formació d’un equip de 6 enquestadors multilingües.
 • 28 dies naturals d’enquesta.
 • 79 dies / enquestador, repartits en 6 onades en un total de 10 atractius culturals.
 • Enquestes auto administrades a disposició dels visitants durant 2 mesos en 4 punts d’interès cultural.
 • La codificació de totes les enquestes.
 • La tabulació de les enquestes, completada per contrastos d’hipòtesis i contrastos ad-hoc en funció de la lectura i interpretació de les dades.
 • L’elaboració de fitxes amb els resultats específics per a cada punt d’enquestació.
 • L’elaboració de fitxes amb els resultats específics pels 4 mercats emissors més significatius.
 • La definició de recomanacions pel que fa accions de promoció i comunicació adaptades als diferents perfils de clientela dels principals mercats emissors.

El resultat

1409 enquestes personals efectuades durant 6 onades d’enquesta en un total de 10 atractius culturals.
343 enquestes auto administrades pels visitants de 4 punts d’interès cultural.
El perfil general del turista cultural de la regió Languedoc-Roussillon, amb especial èmfasi en els processos d’obtenció d’informació, selecció de les destinacions i comportament i mobilitat una vegada en destí.
Els perfils específics dels turistes provinents dels 4 principals mercats emissors.
Els perfils específics dels turistes visitants dels 11 principals atractius turístics culturals escollits com a punts d’enquesta.

© aQa 2024. All Images Rights Reserved