Representació d’Euskadi – País Basc a França

Any

2015 – Actualitat

Client

Basquetour – Agència Basca de Turisme (Espanya)

Serveis aplicats

Consultoria, Comercialització, Comunicació, Relacions Públiques, Disseny, Publicitat

El projecte

Representació de Basquetour i la destinació País Basc al mercat francès.

El repte

Tot i ésser el principal mercat turístic emissor internacional per al País Basc pel que fa a nombre de turistes, a França existeix un notable desconeixement de la destinació Euskadi, que sovint ha relacionat el País Basc amb la regió francesa d’Iparralde i no tant amb Euskadi, al sud dels Pirineus.
Tenint en compte aquesta consideració, el nostre repte és d’una banda posicionar i incrementar la notorietat com a destinació turística lligada a una destinació de proximitat, amb un fort component cultural i natural i, de l’altra, millorar l’oferta d’Euskadi dins els canals de comercialització turístics a França.

Les accions

 • Concepció d’un pla de màrqueting anual per al mercat francès.
 • Implementació i seguiment de les accions establertes al pla de màrqueting anual.
 • Planificació d’un calendari editorial anual de newsletters i notes de premsa, marcat per un fil conductor en acord a l’estratègia de comunicació.
 • Creació de contingut periòdic i d’interès mitjançant aquestes notes de premsa i newsletters, que motivin l’aparició de la destinació als mitjans de comunicació.
 • Interacció constant amb periodistes, bloggers, comunicadors i prescriptors.
 • Gestió i tractament de les sol•licituds de periodistes i bloggers.
 • Organització i acompanyament de viatges de premsa i blogtrips, en grup o individuals.
 • Desenvolupament d’una base de dades de periodistes, mitjans de comunicació i de bloggers.
 • Gestió i dinamització de xarxes socials.
 • Elaboració i execució d’un pla de mitjans anual.
 • Gestió de la comunicació en cas de crisi.
 • Interacció constant amb operadors, agències, federacions, associacions i altres canals de comercialització: trade.
 • Gestió i tractament de les sol•licituds trade.
 • Organització i acompanyament de viatges de familiarització, en grup o individuals.
 • Representació i/o acompanyament de Basquetour a les principals fires turístiques i fires sectorials franceses.
 • Desenvolupament d’una base de dades d’operadors, agències, federacions, associacions i altres canals de comercialització.
 • Disseny i execució d’accions de promoció de gran i petit format “out of the box”.
 • Consultoria i assistència en accions de coneixement de mercat i decisions estratègiques de la destinació.

El resultat

Només durant el primer trimestre de l’any 2016 i al mercat francès, vam generar un impacte en la premsa valorat en més de 1.500.000 € en equivalència publicitària apareixent en mitjans com Le Figaro, Parisien Magazine, Routard.com, France Info o France 3 TV.

© aQa 2024. All Images Rights Reserved