Representació de Costa Brava Pirineu de Girona a França

Any

2016

Client

Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Espanya)

Serveis aplicats

Consultoria, Comercialització, Comunicació, Relacions Públiques, Disseny, Publicitat

El projecte

Representació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la destinació Costa Brava Pirineu de Girona al mercat francès.

El repte

Posicionar i incrementar la notorietat d’aquesta província catalana com a destinació turística de qualitat, multi producte i lligada a l’essència del Mediterrani. Dels reptes principals, destaca la competència d’altres destinacions de l’entorn del Mediterrani i la necessitat de reposicionar la marca Costa Brava en l’ideari del consumidor francès.

Les accions

 • Ajut en l’elaboració del pla de màrqueting anual per al mercat francès.
 • Implementació i seguiment de les accions establertes al pla de màrqueting anual.
 • Planificació d’un calendari editorial anual de newsletters i notes de premsa, marcat per un fil conductor d’acord amb l’estratègia de comunicació.
 • Creació de contingut periòdic i d’interès mitjançant aquestes notes de premsa i newsletters, que motivin l’aparició de la destinació als mitjans de comunicació.
 • Interacció constant amb periodistes, bloggers, comunicadors i prescriptors.
 • Gestió i tractament de les sol•licituds de periodistes i bloggers.
 • Organització i acompanyament de viatges de premsa i blogtrips, en grup o individuals.
 • Desenvolupament d’una base de dades de periodistes, mitjans de comunicació i de bloggers.
 • Gestió de la comunicació en cas de crisi.
 • Interacció constant amb operadors, agències, federacions, associacions i altres canals de comercialització: trade.
 • Gestió i tractament de les sol•licituds trade.
 • Organització i acompanyament de viatges de familiarització, en grup o individuals.
 • Representació i/o acompanyament del Patronat a les principals fires turístiques i fires sectorials franceses.
 • Desenvolupament d’una base de dades d’operadors, agències, federacions, associacions i altres canals de comercialització.
 • Disseny i execució d’accions de promoció de gran i petit format “out of the box”.
 • Consultoria i assistència en accions de coneixement de mercat i decisions estratègiques de la destinació.

El resultat

Projecte en curs de realització.

© aQa 2024. All Images Rights Reserved