Catalunya convencions, incentius i esdeveniments

Any

2012 – 2014

Client

Catalunya Convention Bureau – Agència Catalana de Turisme (Espanya)

Serveis aplicats

Consultoria

El projecte

Concebre i desenvolupar una eina comercial que ajudi i faciliti la tasca promocional i comercialitzadora efectuada pel Catalunya Convention Bureau.

El repte

L’any 2010, l’Agència Catalana de Turisme va iniciar la creació del Catalunya Convention Bureau, l’ens necessari per poder captar esdeveniments més grans i més lluny; una clara aposta pel desenvolupament del Turisme de Reunions.
Des dels seus inicis, el Catalunya Convention Bureau integra empreses, professionals i organismes que ofereixen serveis especialitzats en aquest tipus de turisme.
En aquest marc es va iniciar el projecte Catalunya Convencions, Incentius i Esdeveniments, amb l’objectiu específic de desenvolupar aquest producte i enfortir la pròpia oferta i capacitat comercialitzadora del Catalunya Convention Bureau així com la generació de negoci cap als seus membres.
El repte era proporcionar una eina comercial que permetés presentar Catalunya, globalment però també detalladament, com a destinació de convencions, esdeveniments i viatges d’incentius:

 • Identificar i inventariar l’oferta de sales de reunions i activitats d’incentius disponibles i comercialitzables per tot Catalunya i enfocades a una clientela corporativa.
 • Segmentar el territori en entorns d’una mateixa tipologia i en destinacions concretes amb una mateixa estructura d’oferta en una localització geogràfica determinada.
 • Plasmar en un catàleg comercial la diversitat d’oferta i possibilitats que Catalunya ofereix, fent igualment èmfasi en els detalls, particularitats i especificitats de cada àrea territorial concreta.
 • Traslladar la oferta disponible i recopilada en una presentació comercial visual, atractiva i moderna.

Les accions

 • L’anàlisi exploratòria benchmark de les polítiques i programes d’incentius que s’estan desenvolupant a 3 destinacions internacionals.
 • 1 dinàmica de grup amb 35 membres del CCB, tot coincidint amb un dels Workshops interns de l’organisme.
 • 35 entrevistes personalitzades amb professionals del sector turístic orientats a MICE.
 • L’anàlisi documental, recerca i investigació per tal d’identificar oferta d’activitats d’incentius interessant i diferenciadora.
 • Una comunicació mail als membres dels Clubs de Producte de l’ACT preguntant-los per la seva oferta d’activitats d’incentius. S’han rebut i gestionat més de 70 respostes.
 • Seguiment escrit i telefònic a les empreses i organismes del sector per la transmissió de propostes d’activitats i d’imatges de sales de reunions i d’activitats.
 • La creació i desenvolupament d’una base de dades amb més de 1000 registres d’activitats i més de 830 sales de reunions.
 • 2 Comissions Tècniques i 19 reunions de seguiment internes amb el CCB.
 • 3 reunions amb 7 Convention Bureaux.
 • El disseny i l’elaboració d’un catàleg comercial que presenta l’oferta del global de Catalunya pel que fa espais de reunions i esdeveniments i activitats d’incentius. En 3 versions: català, castellà i anglès.
 • El disseny i l’elaboració d’una presentació comercial de l’oferta de Catalunya pel que fa espais de reunions i esdeveniments i activitats d’incentius. En 3 versions idiomàtiques: català, castellà i anglès.
 • La definició de recomanacions pel que fa accions de màrqueting i comunicació.

El resultat

Una base de dades amb més de 1000 registres d’activitats d’incentius i més de 830 sales de reunions.
Un catàleg comercial de 121 pàgines que presenta l’oferta del global de Catalunya pel que fa espais de reunions i esdeveniments i activitats d’incentius. En 3 versions: català, castellà i anglès.
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/03/CCB_cataleg_ENG.pdf
Una presentació comercial de l’oferta de Catalunya pel que fa espais de reunions i esdeveniments i activitats d’incentius. En 3 versions idiomàtiques: català, castellà i anglès.
https://prezi.com/gtswvcaibgag/eng-conventions-incentives-and-events/

© aQa 2024. All Images Rights Reserved