Workshop & presentació de Costa Brava a Toulouse

Any

2014

Client

Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Espanya)

Serveis aplicats

Comercialització, Comunicació, Relacions Públiques

El projecte

Organització d’un workshop a Toulouse entre empresaris de la destinació i agències d’importants grups a França com Afat Selectour, Thomas Cook, FRAM, Nouvelles Frontières, Leclerc voyages, Voyages Carrefour i altres independents, així com associacions esportives lligades al senderisme i clubs de golf de la regió francesa de Migdia-Pirineus.
Realització d’una presentació a mitjans de comunicació locals, periodistes de revistes, diaris i emissores de ràdio, sobre la destinació i les principals novetats, conformant un storytelling mediàtic.
I un cocktail final, com a cloenda de l’esdeveniment amb una demostració de la gastronomia de la destinació, creant el marc ideal per les relacions públiques i el networking.

El repte

La potent regió de Migdia-Pirineus, amb la seva capital, Toulouse, configuren un mercat potencial de proximitat molt important per a la destinació.
Per tal de copsar aquesta demanda, es treballa una acció amb un doble objectiu: apropar l’oferta de la destinació als canals de comercialització de la regió i realitzar una acció de relacions amb mitjans per aconseguir la notorietat desitjada, tant de la pròpia jornada com de la destinació.

Les accions

  • Prospecció d’espais de la ciutat de Toulouse.
  • Organització logística (espai, esdeveniment, desplaçament d’empresaris gironins, etc.)
  • Convocatòria d’assistents i acompanyament de l’acte.
  • Acord de co-branding per l’acció amb el turoperador francès Travelfactory – Locatour.
  • Comunicat de premsa a mitjans francesos generalistes (locals i regionals) i professionals especialitzats en turisme.
  • Acompanyament i gestió de l’acte “in situ” durant l’esdeveniment per part de l’equip aQa desplaçat a Toulouse.
  • Seguiment i informe de l’acció.

El resultat

Gairebé 30 professionals de la regió tolosana participen en l’acció, entre intermediaris turístics i mitjans de comunicació.
Esdeveniment d’alt interès pels assistents del trade francès, donat que els permet un accés fàcil al proveïdor final, amb el qual poden establir relacions comercials directes.
Realització d’interessants contactes amb proveïdors finals de la província de Girona.
Increment del coneixement en relació a la destinació.
Repercussions mediàtiques a premsa local i regional com ara el mitjà professional laquotidienne.fr i el digital regional ladepeche.fr (de la regió Migdia-Pirineus).

© aQa 2024. All Images Rights Reserved