Representació de La Champagne – La Marne a Espanya

Any

2016

Client

Agence de Développement Touristique (ADT) de La Marne (França)

Serveis aplicats

Comunicació, Relacions Públiques

El projecte

Representació de l’ADT Marne davant dels mitjans de comunicació i prescriptors d’opinió espanyols.

El repte

Només a la Champagne es produeix un producte únic al món i de fama internacional: el champagne. I la major part de vinyes i bodegues de Champagne es concentren a la regió de la Marne, que reuneix, entre d’altres, la històrica localitat de Reims, el poble de Hautvillers on està enterrat Dom Perignon o Epernay, la capital mundial del Champagne.
Malgrat aquests recursos, el posicionament de la Champagne entre el gran públic espanyol és força limitat més enllà de la prestigiosa beguda, i en molt pocs casos és percebuda com una destinació turística per se.
En aquest sentit, cal donar a conèixer els atractius d’aquesta regió als periodistes, prescriptors i mitjans de comunicació espanyols, amb la voluntat de que un cop coneguin els encants de la Marne els comuniquin al gran públic.

Les accions

  • Creació d’una comunitat de periodistes, comunicadors i prescriptors interessats en el destí amb el qual l’intercanvi d’inquietuds i informació sigui constant i fluid.
  • Creació de contingut d’interès que motivi l’aparició de la destinació La Champagne – La Marne als mitjans de comunicació.
  • Acompanyament a periodistes i informadors i servei d’atenció i resposta a les seves peticions.
  • Organització de viatges de premsa individuals.

El resultat

Només durant el primer semestre del 2016, s’han generat aparicions en premsa i entrevistes en mitjans com el programa de viatges Paralelo 20 de Radio Marca, la revista Trending Trips i FarmaEventus entre d’altres.

© aQa 2024. All Images Rights Reserved