Campanya de comunicació a França – Basquetour

Any

2016

Client

Basquetour (Espanya)

Serveis aplicats

Comunicació, publicitat

El projecte

Campanya de comunicació dirigida als viatgers francesos

El repte

En l’imaginari dels francesos, es pot dir que el País Basc es situa al seu propi país. L’Euskadi – Pays Basque de l’altre costat dels Pirineus encara manca d’imatge, notorietat i de posicionament des d’un punt de vista turístic per als habitants de l’Hexàgon. Per tal d’incrementar la notorietat de la marca Euskadi – Pays Basque a França, es dissenya una estratègia a 3-5 anys vista que determina:

 • Concentrar els recursos a canals de premsa escrita i info-mediació on-line.
 • Prioritzar mitjans temàtics.
 • Prioritzar mitjans de prestigi en la seva temàtica.
 • Prioritzar mitjans que comprenguin contingut editorial i visual.
 • Prioritzar mitjans que permetin un contacte directe i personal amb l’editor i la redacció.
 • Prioritzar mitjans que cuidin els continguts.
 • Per a la premsa escrita, prioritzar mitjans amb llarga vida útil de cada exemplar.

Les accions

 • Identificació dels mitjans de comunicació que compleixen els requisits establerts dins l’estratègia marcada i que són els més adients per realitzar la campanya.
 • Negociació del dispositiu global de comunicació que es posarà en marxa amb cadascun dels proveïdors.
 • Gestió i coordinació de l’execució de l’operació conjuntament amb els mitjans i el client.
 • Monitorització de les accions i reporting al client.

El resultat

Publireportatge de 8 pàgines a la revista de viatges Désirs de voyages.
Publireportatge de 8 pàgines a la revista de viatges A/R Magazine.
Campanya display i de contingut editorial al portal d’info-mediació turística Easyvoyage.com
Campanya display i de contingut editorial via la guia de turisme on-line routard.com

© aQa 2024. All Images Rights Reserved