Relacions públiques amb mitjans – Aube en Champagne

Any

2016

Client

Comitè Departamental de Turisme d’Aube en Champagne (França)

Serveis aplicats

Relacions públiques

El projecte

Representació de la destinació turística Aube en Champagne al mercat francès.

El repte

Posicionar i incrementar la notorietat d’aquest departament com a destinació turística lligada a la producció de champagne. Essent la dificultat que les grans marques de champagne es concentren en el departament veí de la Marne.

Les accions

  • Concepció i difusió d’un dossier de premsa de la destinació.
  • Planificació d’un calendari editorial anual de newsletters i notes de premsa, marcat per un fil conductor en acord a l’estratègia de comunicació.
  • Creació de contingut periòdic i d’interès mitjançant aquestes notes de premsa i newsletters, que motivin l’aparició de la destinació als mitjans de comunicació.
  • Interacció constant amb periodistes, comunicadors i prescriptors.
  • Gestió i tractament de les sol•licituds de periodistes.
  • Organització de viatges de premsa, en grup o individuals.
  • Desenvolupament d’una base de dades de periodistes i de mitjans de comunicació.
  • Gestió de la comunicació en cas de crisi.

El resultat

Projecte en curs de realització.

© aQa 2024. All Images Rights Reserved