Operació de comunicació Fnac Espanya – Renfe SNCF

Any

2017

Client

Renfe SNCF En cooperación (España – Francia)

Serveis aplicats

Comunicació

El projecte

Dins de l’estratègia de partnership i col•laboracions dirigides als mercats emissors espanyol, francès i mercats internacionals, en col•laboració amb diferents destins turístics francesos, es porta a terme el disseny, la coordinació i l’execució d’una campanya de comunicació dirigida als membres del Club de Socis d’FNAC Espanya.

El repte

Dissenyar i desenvolupar accions atractives i d’alt impacte en col•laboració amb partners del sector públic i/o privat.
Els objectius fixats per a aquest cas són:

 • Incrementar la promoció de les línies fèrries d’alta velocitat entre França i Espanya, operades per RENFE SNCF EN COOPERACIÓN.
 • Promocionar i potenciar el desplaçament per ferrocarril entre les ciutats amb parada comercial d’aquestes línies.

Les accions

 • Disseny de l’acció, incloent el joc-concurs.
 • Interacció constant amb els partners.
 • Negociació del dispositiu global de comunicació que es posarà en funcionament amb el Club de Socis FNAC Espanya.
 • Ideació, elaboració, planificació i coordinació de l’acció establerta.
 • Gestió i coordinació de l’execució de l’operació conjuntament amb els partners i el client.
 • Monitoratge de l’acció i reporting al client.

El resultat

Dispositiu de comunicació negociat per a tenir una freqüència dels destins RENFE SNCF EN COOPERACIÓN 4 vegades a l’any. Cada operació comporta:

 • Newsletter B2C dirigida a socis Club FNAC Espanya (+500.000).
 • Inserció a la pàgina web de socis (+15.000 visites/mes).
 • Difusió a xarxes socials (FB +350.000 / Twitter 130.000).
 • Presència a pantalles digitals de les 26 botigues FNAC Espanya.
 • Presència a la revista digital FNAC.
 • Presència a la revista de paper FNAC (2 cops l’any).

© aQa 2024. All Images Rights Reserved