Social Media Management per Turistes de Qualitat

Any

2012– Actualitat

Client

Diputació de Barcelona (Espanya)

Serveis aplicats

Comunicació

El projecte

Gestió dels perfils Turistes de Qualitat a les xarxes socials, la marca a la xarxa del conjunt de distingits amb el segell de qualitat SICTED de la província de Barcelona.

El repte

Gestió i dinamització permanent dels perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest i de la web pròpia de Turistes de Qualitat. Aconseguir una veu única per un col•lectiu amb més de 400 distingits, fomentar la seva participació als canals, utilitzar les xarxes com una nova via per difondre la tasca dels distingits SICTED i facilitar la comunicació amb l’usuari final. Aconseguir que els distingits SICTED vegin els perfils de les xarxes socials de Turistes de Qualitat com una eina pròpia i útil per difondre els seus continguts, alhora que els usuaris de la xarxa les reconeguin com eines amb les quals estar informats de propostes d’oci i turisme del seu interès.

Les accions

  • Gestió i dinamització dels perfils de Turistes de Qualitat a Twitter, Facebook, Instagram i Pinterest.
  • Creació i actualització de la Web pròpia.
  • Manteniment d’una comunicació fluïda amb els distingits per tal que ens aportin el material que necessitem per dotar de contingut les xarxes i que ells ens vegin com una eina útil per donar a conèixer els seus productes i serveis.
  • Elaboració de continguts d’interès pels usuaris de cadascun dels canals: adaptant-nos als diferents perfils i a les necessitats específiques de comunicació de cada xarxa.

El resultat

Publicacions i actualitzacions diàries a:
– Facebook: https://www.facebook.com/turistesdequalitat/
– Twitter: https://twitter.com/turistaqualitat
– Instagram: https://www.instagram.com/turistdqualitat/
– Pinterest: https://es.pinterest.com/turistdqualitat
– Web: http://turistesdequalitat.com/
Increment constant de seguidors en tots els perfils de Turistes de Qualitat a les xarxes.
Interacció permanent tant amb els distingits com amb el públic final.

© aQa 2024. All Images Rights Reserved