Newsletter La Champagne – La Marne

Any

2015– Actualitat

Client

Agence de Développement Touristique(ADT) de La Marne (França)

Serveis aplicats

Comunicació

El projecte

Elaboració d’una newsletter bimestral de promoció i divulgació de la destinació La Champagne – La Marne dirigida als professionals de les agències de viatges espanyoles.

El repte

Un dels objectius prioritaris dins de l’estratègia internacional de l’ADT Marne és el d’augmentar la seva notorietat i posicionament en algunes zones emissores del mercat espanyol, centrades en els nuclis urbans de Barcelona, Madrid i Bilbao.

Les accions

  • Elaboració del calendari redaccional de la newsletter, establint els eixos temàtics a tractar en funció dels interessos dels viatgers espanyols i els objectius comercials de l’ADT Marne.
  • Disseny de l’estructura estètica i de contingut de la newsletter.
  • Elaboració de sis newsletters anuals (una de les newsletters dedicada íntegrament al nomenament dels Coteaux, Maisons et Caves de La Champagne Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO).

El resultat

Una comunicació directa y continua entre la ADT Marne i un grup de gairebé 300 agents de viatges. Un major coneixement per part dels agents de viatges espanyols de la destinació que incentiva i facilita la tasca comercial i una major aproximació a aquests agents que s’ha traduït en accions com la celebració de les Jornades Tècniques de la CEAV 2016 a La Champagne – La Marne.

© aQa 2024. All Images Rights Reserved